Išrinkite labiausiai nusipelniusius Kauno 2019 m. sportininkus ir sporto iniciatyvas!
Jūsų balsai nulems, kam gruodžio 18 dieną bus įteikti Kauno miesto sporto apdovanojimai.
Balsavimas vyksta iki gruodžio 5 d.

balsavimas

BALSUOTI GALIMA NE DAUGIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER DIENĄ.

50% galutinio balo sudarys Kauno miesto savivaldybės komisijos balsas, 50% - balsuojančių internete.

balsavimas baigėsi

© 2019 Kauno miesto savivaldybės administracija